Konec uhlí v Česku - Jaká je budoucnost uhelných regionů v ČR? (21. Září 2020)

By Debaty Café Evropa

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA, Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů na Ministerstvu životního prostředí, Josef Schwarz, ekonomický poradce při Zastoupení Evropské komise v ČR a Jiří Štěrba, zástupce zmocněnce hejtmana Karlovarského kraje diskutují o budoucnosti uhelných regionů v ČR. Debatu moderuje Martin Vokálek z think-tanku Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu se státy Evropské unie zavázaly k dosažení klimatické neutrality do roku 2050, s čímž souvisí i přechod od fosilních zdrojů na obnovitelné zdroje energie. Zároveň se kvůli rostoucí ceně emisních povolenek fosilní zdroje, zejména uhlí, stále více prodražují. Většina evropských zemí již oznámila, k jakému roku plánuje ukončit těžbu uhlí, v České republice se o tomto datu ještě diskutuje. I z tohoto důvodu vznikla v Česku v létě 2019 tzv. uhelná komise s úkolem připravit scénáře pro ukončení těžby a spalování uhlí v zemi. Tato komise projednává jako nejoptimističtější scénář konec těžby v ČR mezi lety 2030 a 2035, naopak jako nejpozdější datum uvádí rok 2050. Samotné utlumení těžby bude mít na region dopad i v otázce zaměstnanosti, jelikož se pracovníci z odvětví budou muset přesměrovat na jinou specializaci. Již tak komplikovanou finanční situaci tohoto odvětví v důsledku snížení cen uhlí i jeho poptávky ze strany odběratelů ještě zkomplikovala koronavirová krize, která v českých dolech způsobila přerušení těžby. Jak bude vypadat pomoc dotčeným regionům? Kolika pracovních míst v uhelném průmyslu se ukončení těžby uhlí v Česku dotkne a kam bude tato pracovní síla přesměrována? Reagovala již vláda na otevřený dopis Greenpeace a Hnutí DUHA, kterým jejich zástupci vyzývali k podpoře horníků a přeměny regionu? V jaké fázi jsou plány na přeměnu českých uhelných regionů a jak jsou do jejich přípravy zapojeny místní samosprávy? Debatu Cefé Evropa pořádalo Zastoupení Evropské komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Europe Direct Česká republika a Eurocentrum Karlovy Vary.

Listen to Konec uhlí v Česku - Jaká je budoucnost uhelných regionů v ČR? (21. Září 2020) now.

Listen to Konec uhlí v Česku - Jaká je budoucnost uhelných regionů v ČR? (21. Září 2020) in full in the Spotify app