Why It MATTERs NOW EP01 | Clubhouse เมื่อคนธรรมดาสามารถตั้งคำถามถึงคนดังแบบไม่มีเพดาน

The MATTER Podcast

Feb 27

24 min 30 sec

ปากเคี้ยวครัวซองค์ ขาไถเซิร์ฟสเก็ต มือเทรดคริปโต และหูก็ต้องฟัง Clubhouse สิ !! ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกคนคงได้เห็นแอปพลิเคชัน Clubhouse กันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย แล้วมันแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอะไรนะ? ทำไมถึงโตเร็วขนาดนี้? แล้วจะมาแทนพอดแคสต์จริงเหรอ?

Podcast Episode