EP13 : สิ่งที่ยังคงเหลือ

By Gen i intention

ลองกลับมาทบทวนตัวเองกันอีกครั้งนะครับ :)

Listen to EP13 : สิ่งที่ยังคงเหลือ now.

Listen to EP13 : สิ่งที่ยังคงเหลือ in full in the Spotify app