ว่าด้วยเรื่องการรับเกรดลูก และเทอมแรกในโรงเรียนที่ผ่านไป | EP59

By Salmon Podcast

เทอมแรกของน้องณนญผ่านไป คุณแม่นิดนกก็ถึงเวลารับเกรดลูกจากโรงเรียนสักที แต่อย่าเรียกว่ารับเกรดลูกดีกว่า ให้บอกว่า ลูกมีพัฒนาการเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง จากสมุดบันทึกของลูก คลิปที่โรงเรียนถ่ายไว้ และรายงานจริงจังที่คุณครูและผู้ปกครองประเมินร่วมกัน ผลคือ เกรดที่เจ้าเด็กได้ เป็นการเรียนรู้และเติบโตอย่างสมวัย ทั้งทักษะการเข้าสังคมและการแก้ปัญหา รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยที่เขาทำในโรงเรียน นิดนกเลยมองว่า ‘ความรู้ที่ได้รับ’ อาจไม่เทียบเท่ากับ ‘ความรู้สึกภายใน’ จากสิ่งที่น้องได้ลงมือทำจริงๆ #SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

Listen to ว่าด้วยเรื่องการรับเกรดลูก และเทอมแรกในโรงเรียนที่ผ่านไป | EP59 now.

Listen to ว่าด้วยเรื่องการรับเกรดลูก และเทอมแรกในโรงเรียนที่ผ่านไป | EP59 in full in the Spotify app