EP12 AI & Robot หุ่นยนต์ช่วยงานมนุษย์ with ภาดารี อุตสาหจิต

By Salmon Podcast

หุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาหลายต่อหลายปีแล้ว และดูท่าปัจจุบันมันได้กลายเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมเรียบร้อย ทั้งระบบ Machine Learning, Artificial Intelligence และ Robotic Work ที่ช่วยทุ่นแรงมนุษย์ในรูปแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งในขณะเดียวกันก็แย่งงานบางประเภทของมนุษย์แบบปฏิเสธไม่ได้ ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ขอพาไปฟังปัจจุบันและอนาคตของหุ่นยนต์ทำงานกับ นาว-ภาดารี อุตสาหจิต ซีอีโอของบริษัท Lightwork ผู้ริเริ่มระบบเอไอ Robotic Process Automation : RPA ในประเทศไทย #SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล #ภาดารีอุตสาหจิต #Lightwork #AI #Robot

Listen to EP12 AI & Robot หุ่นยนต์ช่วยงานมนุษย์ with ภาดารี อุตสาหจิต now.

Listen to EP12 AI & Robot หุ่นยนต์ช่วยงานมนุษย์ with ภาดารี อุตสาหจิต in full in the Spotify app