P&C08 พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นใน 4 ขั้นตอน

By Salmon Podcast

เมื่อเด็กจบใหม่ ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีทักษะการทำงานที่ดีพอไหม? แล้วทำอย่างไรเมื่องาน Consult จำเป็นต้องเรียนรู้งานใหม่ๆ ที่ต้องการให้พนักงานพัฒนาทักษะตัวเองอยู่เสมอเอพิโสดนี้ ไอติม พริษฐ์ จะมาพูดถึงการพัฒนาตัวเองที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน Consult พร้อมทั้งแชร์โมเดลการประเมินพนักงานและ 4 เทคนิคที่ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานให้เก่งมากขึ้น#SalmonPodcast #ProAndCon #ProAndConsult #ไอติมพริษฐ์ #paritw     

Listen to P&C08 พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นใน 4 ขั้นตอน now.

Listen to P&C08 พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นใน 4 ขั้นตอน in full in the Spotify app