Tomáš Sixta: Bezejmenné vyhlídky

By Letní punkta

„A když se dost vynadíváte na lodě a upřete oči o něco dál, dostanete ještě jedno znamení shůry. Na druhém břehu Vltavy uvidíte malý kostelík sv. Fabiána a Šebestiána ze 14. století, původně ještě románský. Dnes pozůstatek v 50. letech téměř zcela zatopené vesnice Živohošť. Kostelík, který před zatopením slapskou přehradou stál na kopci uprostřed obce, je dnes téměř jediným co zbylo, co obstálo, je přístavem, horou Ararat z příběhu o Noemovi.“ Tomáš Sixta je teolog a bohemista. Letní punkta 2021 Hudba a mix: Jan Trojan Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt Spolupráce: Teresie Bečková Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8 vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

Listen to Tomáš Sixta: Bezejmenné vyhlídky now.

Listen to Tomáš Sixta: Bezejmenné vyhlídky in full in the Spotify app