สังคม ศาสนา และการมูฯ feat. ผศ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง | Grey Area EP04

By Salmon Podcast

ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ มูเตลู ไม่ว่าเราจะเรียกว่าอะไร แต่การพึ่งพาแรงเหนือธรรมชาติเหล่านี้อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างใกล้ชิดและยาวนาน  และจากข่าวที่ได้ยินอยู่เนืองๆ ในช่วงนี้ Untitled Case จึงชวน อาจารย์ตุล - ผศ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาและปรัชญา มาพูดคุยถึงขอบข่ายของศาสนา ไสย มนตร์ รวมถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมการเมือง ที่เกี่ยวพันกับความมูฯ อย่างน่าสนใจ #SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA

Listen to สังคม ศาสนา และการมูฯ feat. ผศ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง | Grey Area EP04 now.

Listen to สังคม ศาสนา และการมูฯ feat. ผศ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง | Grey Area EP04 in full in the Spotify app