Laura Light + Sue Jeffries - CRIW Podcast

By Sgil Cymru

In our new podcast, CRIW, Laura Light (formerly Thorne) & Sue Jeffries discuss coming into the industry as a Production Office Apprentice with BBC Cymru Wales and how she has been able to network with Women in Marketing initiative Rise and land a role as a Senior Marketing Executive with London's disguise after a few years with Object Matrix Wedi’i leoli yn Great Point Seren Stiwdios (Stiwdio Pinewood Cymru gynt) yng Nghaerdydd, mae gan y tîm fwy na 100 mlynedd o brofiad mewn hyfforddiant a chynhyrchu dwyieithog yn y cyfryngau rhyngddynt. Mae aelodau o dîm Sgil Cymru wedi hyfforddi dros 100 o brentisiaid trwy gyd-weithio gyda chwmnïau ar draws de Cymru, gan gynnwys BBC Cymru Wales, Equinox Communications, Golley Slater, ITV Cymru Wales, Real SFX, Amplified Business Content ac S4C. Trwy bartneriaeth gyda ScreenSkills, mae Sgil Cymru yn cyflwyno pecyn o gyrsiau hyfforddi ar gyfer y diwydiant ffilm a theledu y DU. Am fwy o wybodaeth am brentisiaethau, ewch i: www.sgilcymru.com Facebook: Sgil Cymru Twitter: @sgilcymrucyf Instagram: @SgilCymru Based at Great Point Seren Stiwdios (formerly Pinewood Studio Wales) in Cardiff, the team has more than 100 years combined experience in bilingual media training and production. The Sgil Cymru team have trained over 100 apprentices by working with companies across south Wales including BBC Cymru Wales, Equinox Communications, Golley Slater, ITV Cymru Wales, Real SFX, Amplified Business Content and S4C. Through partnership with ScreenSkills, Sgil Cymru is delivering a package of training courses for the UK film & TV industry.  For more info about Media Apprenticeships in Wales, head to: www.sgilcymru.com

Listen to Laura Light + Sue Jeffries - CRIW Podcast now.

Listen to Laura Light + Sue Jeffries - CRIW Podcast in full in the Spotify app