This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

SIL09 อนุญาโตตุลาการ ขั้นตอนระงับข้อพิพาทที่ไม่ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล

By Salmon Podcast

มีเรื่องกันไม่จำเป็นต้องขึ้นศาลท่าเดียวนะSocial-in-Law เอพิโสดนี้ขอไปพูดคุยกับ เจ-ฉันท์ทัต แสงไชย ที่ปรึกษากฎหมาย ด้านอนุญาโตตุลาการ เพื่อแนะนำบริการทางกฎหมายใหม่ (จริงๆ ก็ไม่ได้ใหม่มาก แต่คนไม่ค่อยรู้จัก) อย่าง “อนุญาโตตุลาการ” ที่จะเป็นหนึ่งทางเลือกในการระงับข้อพิพาท ให้ไม่ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลเป็นปีๆ#SalmonPodcast #SocialInLaw #ทนายตัวแสบ #BadassAttorney

Listen to SIL09 อนุญาโตตุลาการ ขั้นตอนระงับข้อพิพาทที่ไม่ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล now.

Listen to SIL09 อนุญาโตตุลาการ ขั้นตอนระงับข้อพิพาทที่ไม่ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล in full in the Spotify app