This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

#27 Zmatení jazyků | Genesis 11:1-9

By Krestane Kurim

Genesis 11:1-9  Odebírat naše videa můžete tady: https://www.youtube.com/krestanekurim Web: http://www.krestanekurim.cz Facebook: https://www.facebook.com/krestanekurim Genesis 11:1-9 Celá země byla jedné řeči a jedněch slov. Jak táhli od východu, nalezli v šineárské zemi pláň a tam se usadili. Řekli jeden druhému: Nuže, udělejme cihly a důkladně je vypalme. A měli cihlu místo kamene a asfalt měli místo malty. A řekli: Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, a uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. Hospodin sestoupil, aby viděl to město a věž, které lidští synové stavěli. Hospodin řekl: Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč, a toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. Nuže, sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. Tak je odtamtud Hospodin rozptýlil po celém povrchu země, a přestali stavět to město. Proto nazvali jeho jméno Bábel, neboť tam Hospodin zmátl řeč celé země a odtamtud je Hospodin rozptýlil po celém povrchu země.

Listen to #27 Zmatení jazyků | Genesis 11:1-9 now.

Listen to #27 Zmatení jazyků | Genesis 11:1-9 in full in the Spotify app