EP41 สิทธิพิเศษทางสังคม ที่อาจเป็นทั้งของขวัญและคำสาป

By The MATTER

ช่วงนี้มีข่าวที่เกี่ยวเนื่องความความ Privilege หรือความมีสิทธิพิเศษเหนือระดับกันอยู่เนืองๆ ทั้งในแง่มุมที่ทำให้เกิดมาตรการแบบสองมาตรฐาน หรือแง่มุมที่เรียกร้องให้เหล่าคนที่มีชื่อเสียงออกมาแสดงความคิดเห็นทางสังคม และนั่นก็เป็นที่มาของประเด็นในเอพิโสดนี้ ใบเตย - วริษฐา แซ่เจีย Content Writer ของ The MATTER ชวนโจ้ - นทธัญ แสงไชย คุยถึงสิทธิพิเศษเหล่านี้และการใช้มันเพื่อประโยชน์ที่มากไปกว่าเรื่องของเรา #SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

Listen to EP41 สิทธิพิเศษทางสังคม ที่อาจเป็นทั้งของขวัญและคำสาป now.

Listen to EP41 สิทธิพิเศษทางสังคม ที่อาจเป็นทั้งของขวัญและคำสาป in full in the Spotify app