Nghịch lý Jevons

By KL

"Giải pháp về mặt kỹ thuật thì cần thiết – bản chất của các đột phá khoa học hay cải tiến kỹ thuật thì không xấu, nhưng chúng ta cũng cần, rất cần tìm kiếm giải pháp để thúc đẩy thái độ đúng đắn và mối quan hệ cân bằng giữa xã hội và môi trường (trong đó bao gồm tài nguyên và hệ sinh thái) bởi vì hiện nay mối quan hệ này rất bệnh hoạn, toxic." --- Nguồn: huynhbaongocbk.wordpress.com  fb.com/ThankyouPlastics

Listen to Nghịch lý Jevons now.

Listen to Nghịch lý Jevons in full in the Spotify app