DTF30 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามี CBDC (Central Bank Digital Currency)

By LDA Podcast

Episode ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องระบบการเงินในอดีตที่ผ่านมากันแล้ว เกริ่นไปคร่าว ๆ ว่าต่อไปมีจะเข้าสู่ยุคการมาของ CBDC แล้วทีนี้ CBDC เข้ามาแล้วจะเปลี่ยนโลกของการเงินยังไงกันนะ หรือจะ Disrupt อะไรให้เปลี่ยนแปลงไปบ้างรึเปล่า เดี๋ยวคุณ เอ อัครเดช เดี่ยวพานิช ประธานบริษัท Cryptomind และ ผู้ก่อตั้งเพจ Coinman จะมาเล่าให้ฟังค่าา

Listen to DTF30 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามี CBDC (Central Bank Digital Currency) now.

Listen to DTF30 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามี CBDC (Central Bank Digital Currency) in full in the Spotify app