iCreator Podcast EP.22 : 4 คำแนะนำจาก Zoom หากคุณอยากจัดงานอีเวนต์หรือสัมมนาออนไลน์

By GetTalks

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การสัมมนาหรือจัดงานอีเวนต์ที่ต้องรวมคนเยอะๆต้องปรับไปเป็นรูปแบบออนไลน์ เอพิโสดนี้จะเล่าให้ฟังว่าคำแนะนำจาก Zoom มีอะไรกันบ้าง (ลิงก์เอกสารของทาง zoom  https://zoom.us/docs/doc/Running-Engaging-Online-Events.pdf)

Listen to iCreator Podcast EP.22 : 4 คำแนะนำจาก Zoom หากคุณอยากจัดงานอีเวนต์หรือสัมมนาออนไลน์ now.

Listen to iCreator Podcast EP.22 : 4 คำแนะนำจาก Zoom หากคุณอยากจัดงานอีเวนต์หรือสัมมนาออนไลน์ in full in the Spotify app