EP6B "สร้างสุขในที่ทำงานให้เวิร์กสุด" สรุปบทสนทนากับ Rashmi Sharma แห่ง Unilever

By Salmon Podcast x RISE

“มีความสุขไหมกับงานที่ทำ” คำถามสุดคลาสสิกที่พนักงานชอบถามตัวเองและที่ทำงานอยู่เป็นประจำ จนยากที่จะหาคำตอบอย่างแน่ชัดให้ หน้าที่ของคุณ Rashmi Sharma ผู้ดูแลเรื่อง Learning & Wellbeing ใน Unilever จึงเกิดขึ้น เพื่อไขคำตอบแห่งจักรวาลเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงานให้คนในองค์กรได้ทราบ เธอเปิดเผยเรื่องราวแบบหมดเปลือก ตั้งแต่พื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงาน กำแพงของระบบชนชั้น วัฒนธรรมองค์กรกับทัศนคติที่แตกต่าง การสร้างคุณค่าองค์กรที่พนักงานจับต้องได้ รวมถึงความคล่องตัวของผู้บริหารที่ควรปฏิบัติต่อลูกน้อง In The Name of Work ในเอพิโสดนี้ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ จึงขออาสาสรุปวิธีสร้างสุขในที่ทำงานแบบเวิร์กสุด เพื่อให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ฟังอยู่ นำไปปรับใช้และทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เรียกได้ว่า “วิน-วิน” ทั้งหัวหน้าและลูกน้อง และจบแบบ Happy Ending ทั้งสองฝ่าย #Podcast #พอดแคสต์ #SalmonPodcast #RISE #InTheNameOfWork #ParitW #WellbeingAtWork #RashmiSharma #Unilever Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Listen to EP6B "สร้างสุขในที่ทำงานให้เวิร์กสุด" สรุปบทสนทนากับ Rashmi Sharma แห่ง Unilever now.

Listen to EP6B "สร้างสุขในที่ทำงานให้เวิร์กสุด" สรุปบทสนทนากับ Rashmi Sharma แห่ง Unilever in full in the Spotify app