7. Charakterové vzdelávanie I Miroslava Duranková - Akadémia veľkých diel

Pronea Podcast

Jul 22

41 min 11 sec

Mirka ako jedna z 3 Slovákov študovala charakterové vzdelávanie v Anglicku. Je bývalou riaditeľkou Kolégia Antona Neuwirtha a aktuálne riadi Akadémiu veľkých diel, ktorá priniesla ročný program na stredné školy. Tento program prebieha na rôznych gymnáziách a odborných stredných školách po celom Slovensku. Študenti počas jeho absolvovania hľadajú odpovede na veľké otázky vo veľkých príbehoch.

Viac sa dozvieš v tejto časti Pronea Podcastu :) Facebook - https://www.facebook.com/skola22storocia Instagram - https://www.instagram.com/pronea22/ LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/pronea-a-s/?viewAsMember=true Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC0KcU-iP8vWk8FtouJb0CbA https://www.akademiavelkychdiel.sk www.pronea.sk #ProneaPodcast #MiroslavaDurankova #Kolegium #KolégiumAntonaNeuwirtha #Akademia #AkadémiaVeľkýchDiel #Pronea

Podcast Episode