E1T1 | #107 - Żyj zgodnie z wewnętrzną prawdą.

Each One Teach One | Kreatywny i Świadomy Styl Życia

Nov 2020

11 min 14 sec

Często słyszymy, że ktoś mówi jak jest, albo jak być powinno. Być może nawet i ja sam, tutaj w Podcaście mogę brzmieć w ten sposób. Jednak co najważniejsze w całej grze zwanej życie, to to, że prawda zawsze się obroni! Prawda zawsze ma potęgę mocy sprawczej.

Pomimo, że prawda nie jest popularna, "klikalna" i kontrowersyjna, to jednak warto nią emanować i praktykować życie w zgodzie z nią 24/7!

Podcast Episode