E1T1 | #103 - Jak samemu weryfikować informacje?

Each One Teach One | Kreatywny i Świadomy Styl Życia

Oct 2020

12 min 29 sec

Jesteśmy zalewani informacjami! Czy to prawdziwymi czy też fałszywymi, nie ma to znaczenia! Zarówno jedne i drugie mogą być pomocne, jak również mogą zaśmiecać Twoją jaźń!

Link do badań: https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/

Podcast Episode