EP63 ถอดรหัสวันหยุดไทย กับสิ่งที่ชาติไทยให้ความสำคัญ

By The MATTER

ส่งท้ายปี 63 ที่เอพิโสด 63 ของ Why It MATTERs ครั้งนี้ หวี-พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ นำเกร็ดสนุกๆ เรื่องวันหยุดไทยมาเล่าให้ฟัง พร้อมชวนมองไปที่วันหยุดของชาติอื่นๆ ในโลก ว่าวันหยุดพิเศษ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของชาติอื่นเป็นอย่างไร มากน้อยกว่าประเทศไทยแค่ไหน และยังชวนคุยวิเคราะห์จากประวัติศาสตร์วันหยุดไทย ว่าเคยมีวันแบบไหนบ้าง และมีสะท้อนค่านิยมอะไรของคนไทยและรัฐไทย #SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

Listen to EP63 ถอดรหัสวันหยุดไทย กับสิ่งที่ชาติไทยให้ความสำคัญ now.

Listen to EP63 ถอดรหัสวันหยุดไทย กับสิ่งที่ชาติไทยให้ความสำคัญ in full in the Spotify app