This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

EP09 House Anatomy ส่วนประกอบที่เรียกว่าบ้าน

By Salmon Podcast

พี่เต้น้าคริสกลับมาอีกครั้งทุกวันพุธ อีพีนี้มาคุยกันเรื่อง ‘บ้าน’ กัน หลายคนอาจเคยผ่านตาวลีว่า “a house is not a home” ฉะนั้น วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างความเป็น house และความเป็น home รวมถึงส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็น ‘บ้าน’ สักหนึ่งหลังที่อาจเรียกได้ว่า house หรือ home #SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

Listen to EP09 House Anatomy ส่วนประกอบที่เรียกว่าบ้าน now.

Listen to EP09 House Anatomy ส่วนประกอบที่เรียกว่าบ้าน in full in the Spotify app