EP09 House Anatomy ส่วนประกอบที่เรียกว่าบ้าน

By Salmon Podcast

พี่เต้น้าคริสกลับมาอีกครั้งทุกวันพุธ อีพีนี้มาคุยกันเรื่อง ‘บ้าน’ กัน หลายคนอาจเคยผ่านตาวลีว่า “a house is not a home” ฉะนั้น วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างความเป็น house และความเป็น home รวมถึงส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็น ‘บ้าน’ สักหนึ่งหลังที่อาจเรียกได้ว่า house หรือ home #SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

Listen to EP09 House Anatomy ส่วนประกอบที่เรียกว่าบ้าน now.

Listen to EP09 House Anatomy ส่วนประกอบที่เรียกว่าบ้าน in full in the Spotify app