UC13 Weird Disease: โรคประหลาด อาการป่วยพิสดาร

By Salmon Podcast

เป็นโรคปกติก็เหนื่อยมากพอแล้ว แต่ Untitled Case เอพิโสดนี้ขอเอาเรื่องอาการป่วยแปลกๆ ประหลาดโลก มาเล่าให้ฟังกันเคสแรกเป็นของยชกับอาการป่วยที่ทำให้กินอะไรแปลกประหลาดได้ไม่ยั้ง และเคสที่สองของธัญ กับอาการทางจิตที่ทำให้คิดว่าตัวเองตายไปแล้ว!#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

Listen to UC13 Weird Disease: โรคประหลาด อาการป่วยพิสดาร now.

Listen to UC13 Weird Disease: โรคประหลาด อาการป่วยพิสดาร in full in the Spotify app