2. Kapelusze właściciela firmy rodzinnej

Firma Rodzinna - strategia i sukcesja

Mar 2020

7 min 22 sec

Ile kapeluszy nosi właściciel firmy rodzinnej? Czasem myśli jak właściciel, przez pryzmat majątku i zwiększania jego wartości, czasem jak zarządzający podejmuje działania optymalizujące efektywność, czasem jest kolegą z pracy, czasem rodzicem, ojcem, który wprowadza swoje dzieci do rodzinnego biznesu… Jest też czarodziejem, stróżem prawa i porządku, a gdy trzeba - strażakiem. Zdawałeś sobie z tego sprawę?

Czytają: dr Adrianna Lewandowska i Aleksander Machalica

Podcast Episode