มองอาการติดบุหรี่ในทางจิตวิทยา feat. นพ.ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต | โรคภัยใคร่รู้ EP38

By Salmon Podcast x ภาพดีทวีสุข

คุณหมอเล็ก และคุณเอกพร เคยพูดคุยกันเรื่องผลกระทบทางสุขภาพของการสูบบุหรี่ และประวัติศาสตร์ของบุหรี่กันมาแล้ว คราวนี้จึงเชิญคุณหมอศักดิ์ - นพ.ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต มาคุยกันเรื่องอาการทางจิตวิทยาของคน ‘ติดบุหรี่’ กันบ้าง #SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

Listen to มองอาการติดบุหรี่ในทางจิตวิทยา feat. นพ.ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต | โรคภัยใคร่รู้ EP38 now.

Listen to มองอาการติดบุหรี่ในทางจิตวิทยา feat. นพ.ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต | โรคภัยใคร่รู้ EP38 in full in the Spotify app