ใครทำอะไรในศาล? | The Observers Case 0.5 : Going to court

iLaw PODCAST

Sep 2019

12 min 1 sec

อุ่นเครื่องก่อนเดินทางไปเปิดห้องพิจารณาคดีพร้อมกับเรา พบกับการแนะนำตัวละครต่างๆในศาล และกระบวนการพิจารณาคดีเบื้องต้น

รับฟัง TheObservers Case 0.5 บนYoutube

Podcast Episode