LL-196: Sturla Stålsett og det livssynsåpne samfunn

By Christian Lomsdalen

Hvordan bør samfunnet innrettes for å møte et større tros- og livssynsmangfold og hvilken plass bør religion og livssyn få inn i offentlige institusjoner og regler? Jeg snakker med professor Sturla Stålsett ved MF vitenskapelig høyskole som i sin tid ledet arbeidet med NOU 2013: 1, "Det livssynsåpne samfunn". Vi snakker sammen om hva det vil si at et samfunn er livssynsåpent og hvilke premisser det gir og som ligger til grunn for det.

Listen to LL-196: Sturla Stålsett og det livssynsåpne samfunn now.

Listen to LL-196: Sturla Stålsett og det livssynsåpne samfunn in full in the Spotify app