Naar een interbestuurlijk verbond

By Programma Sociaal Domein

De decentralisaties van het sociaal domein zijn nu vijf jaar gaande. Wat voor effect heeft deze enorme operatie gehad op de bestuurlijke samenwerking tussen Rijk en gemeenten? Waar gaat het goed en waar ontstaan spanningen? In deze podcast vertellen Rien Fraanje van de Raad voor openbaar bestuur(ROB), Febe Otten van de gemeente Zaanstad en Sanne van Eerden van het Programma Sociaal Domein wat de consequenties zijn geweest voor de bestuurlijke verhoudingen in het sociaal domein.

Listen to Naar een interbestuurlijk verbond now.

Listen to Naar een interbestuurlijk verbond in full in the Spotify app