กลัวว่ายน้ำ ไม่ไหว้ผู้ใหญ่ และอีกหลายปัญหากับ ครูเม - เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็ก | EP22

By Salmon Podcast

ลูกกลัวการว่ายน้ำ / หลาน 2 ขวบถูกขู่เวลาไม่ไหว้ผู้ใหญ่ / เอาแต่เดินไม่สนใจเล่นกับแม่ / ลูกติดพ่อเกินไปมาก / ลูกชายชอบดูแม่แต่งหน้าจะเป็นอะไรไหม ฯลฯพาร์ตที่สองของ session ถามตอบปัญหากับครูเมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็ก ที่แม่นิดนกนำมาถามแทนผู้ฝากทั้งหลาย ไปฟังกันว่ามีข้อไหนเข้าเค้ากับลูกเราบ้าง #SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #เมริษายอดมณฑป #ครูเมเมริษา

Listen to กลัวว่ายน้ำ ไม่ไหว้ผู้ใหญ่ และอีกหลายปัญหากับ ครูเม - เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็ก | EP22 now.

Listen to กลัวว่ายน้ำ ไม่ไหว้ผู้ใหญ่ และอีกหลายปัญหากับ ครูเม - เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็ก | EP22 in full in the Spotify app