DTF31 บทสรุปของ CBDC ใครเริ่มทำแล้วบ้าง ? แล้วจะเป็นยังไงต่อ ?

By LDA Podcast

Episode นี้เป็นบทสรุปสุดท้ายแล้วว่า CDBC ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง แล้วมีประเทศไหนกำลังทำอยู่บ้าง EP.นี้เรายังอยู่กับคุณ เอ อัครเดช เดี่ยวพานิช ประธานบริษัท Cryptomind และ ผู้ก่อตั้งเพจ Coinman จะมาเล่าให้ฟังค่าาา

Listen to DTF31 บทสรุปของ CBDC ใครเริ่มทำแล้วบ้าง ? แล้วจะเป็นยังไงต่อ ? now.

Listen to DTF31 บทสรุปของ CBDC ใครเริ่มทำแล้วบ้าง ? แล้วจะเป็นยังไงต่อ ? in full in the Spotify app