UC32 Mission: เมื่อคนอยากหายไป และอยากกลายเป็นแพะ

By Salmon Podcast

((ระดับความ Disturb: 0 กะโหลก))หลอนมาหลายอีพี มาสายปั่นๆ บ้าง กับสองเรื่องเล่า Untitle Case: Mission จากยชธัญเรื่องนึงคือภารกิจเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแพะ เพราะเบื่อชีวิตมนุษย์เต็มที อีกเรื่องคือภารกิจการหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยที่ญี่ปุ่น ที่ต้องไปฟัง แล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseMission #ยชธัญ

Listen to UC32 Mission: เมื่อคนอยากหายไป และอยากกลายเป็นแพะ now.

Listen to UC32 Mission: เมื่อคนอยากหายไป และอยากกลายเป็นแพะ in full in the Spotify app