โรงหมอ EP. 512: สมุนไพรดีต่อปอด กินก่อนโรคถามหา

By Thai PBS Podcast

ทุกวันนี้ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม มลพิษ และเชื้อโรค ทำให้ระบบทางเดินหายใจและปอด ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญเสียหายหนัก เสี่ยงต่อการเกิดโรคและเสื่อมสมรรถภาพมากขึ้น ซึ่งแหล่งอาหาร 10 ชนิดเมื่อกินเป็นประจำจะส่งผลดีต่อการทำงานของปอด มีอะไรบ้าง ฟังจากรายการโรงหมอค่ะ

Listen to โรงหมอ EP. 512: สมุนไพรดีต่อปอด กินก่อนโรคถามหา now.

Listen to โรงหมอ EP. 512: สมุนไพรดีต่อปอด กินก่อนโรคถามหา in full in the Spotify app