#3 Những chú bò bận rộn

By Radio95z

Have a drink to share starters’ sentiments: is work the ultimate measure of our happiness? // uống “nước" bàn chuyện bận rộn: với người trẻ, công việc có phải là tất cả? // Contact info: hello.radio95z@gmail.com // Music: Biscuit (Prod. by Lukrembo)

Listen to #3 Những chú bò bận rộn now.

Listen to #3 Những chú bò bận rộn in full in the Spotify app