EP11 Digital Currency จะทดแทนเงินจริงได้แค่ไหน?

By Salmon Podcast

ความพยายามที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบเงินดิจิทัลยังคงมีอยู่ต่อไป หลังจาก Libra ของเฟซบุ๊กที่พยายามปรับปรุงมาถึงรุ่นที่ 2 แล้ว และการออกมาของเงินหยวนดิจิทัลของประเทศจีนผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ขอนำเรื่องหน่วยเงินดิจิทัลและเทรนด์อนาคตของการใช้เงิน มาเล่าให้ฟัง#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล

Listen to EP11 Digital Currency จะทดแทนเงินจริงได้แค่ไหน? now.

Listen to EP11 Digital Currency จะทดแทนเงินจริงได้แค่ไหน? in full in the Spotify app