CTxCIGNA 06 - 5 เคสธุรกิจ ผิดหรือถูก!?

By CREATIVE TALK

“อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ต้องรู้อะไรบ้าง” ชวนฟัง 5 เคสธุรกิจ คุยเรื่องควรและไม่ควรทำ กับ ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ หรือใครที่กำลังเตรียมพร้อมทำธุรกิจ

Listen to CTxCIGNA 06 - 5 เคสธุรกิจ ผิดหรือถูก!? now.

Listen to CTxCIGNA 06 - 5 เคสธุรกิจ ผิดหรือถูก!? in full in the Spotify app