#1 Kreativ Friktion

Gradvall + Magnus

Oct 2020

38 min 37 sec

Kreativ Friktion - Avsnittet där Gradvall och Magnus omdefinierar vad ett team är och varför gnissel och bråk är att föredra framför flow och harmoni. Podcast producerad av https://www.poetic.se/ (Poetic Media)

Podcast Episode