PreviewE

Bumi Thomas·rp_widget_01

  PreviewE
 1. My Baby (Hole in the Sky)

  Bumi Thomas

  4:24
 2. Soul Harmony

  Bumi Thomas, Randolph Matthews

  2:12
 3. Free as a Bird

  Bumi Thomas

  3:56
 4. Ekueme

  Bumi Thomas, Michelle Escoffery, Ayanna Witter-Johnson

  3:26
 5. Leso Leso

  Bumi Thomas, Segun Thomas

  3:36
 6. Fire

  Bumi Thomas, Aina More

  3:44
 7. Don't Lie to Me

  Bumi Thomas

  4:27
 8. Close to Your Heart

  Bumi Thomas

  4:27
 9. Black Child

  Bumi Thomas, Martei Korley

  2:31
 10. Walk with Me

  Bumi Thomas

  4:20