Hainn lydmainn, n' i, hainn lysmainn og n'je

    PreviewE

    PreviewE

Hainn lydmainn, n' i, hainn lysmainn og n'je·Bare Egil Band

    PreviewE