PreviewE

The Sound of Dizi·The Sounds of Spotify

  PreviewE
 1. Season Of Wheat Harvest

  Zhao Yuechao

  3:30
 2. A Joyful Reunion

  Yu Xunfa

  3:00
 3. A Song of Joy

  Lu Chunling

  4:31
 4. Six Clappers In Zhong Hua

  Zhan Yongming

  5:12
 5. The Mountain Village Welcomes Dear Ones

  Jian Guangyi

  4:39
 6. Pu'an Zhou (Incantation De Pu'an) - Xun Et Ensemble

  Chen Zhong

  7:10
 7. Tea Picking in The Spring

  Yin Weihe

  4:01
 8. Little Cabbage

  Wang Zhiwei, Li Zengguang

  7:15
 9. Dance Music Of Tatar

  Qiao Zhichen

  3:14
 10. Harvest Celebrations

  Wang Tiechui

  2:36
 11. A Fishing Song On Poyang Lake

  Tu Chuanyao

  3:46
 12. Yang Ge In Village

  Qu Xiang

  2:30
 13. Peddling Vegetables

  Liu Guanyue

  2:47
 14. Fernleaf Hedge Bamboo Under The Moonlight

  Chen Tao

  5:50
 15. The Beautiful Northern Shaanxi

  Gao Ming

  2:46
 16. Jade Plum

  Du Ciwen

  1:52
 17. Here Come The Cuckoos

  Hu Jiexu

  4:26
 18. Beyond the Frontier

  Chong Du, Shanghai Conservatory Chinese Orchestra

  11:53
 19. A Joyful Reunion

  Feng Zichun

  2:53
 20. Striving for The Best

  Cai Jingmin

  4:43
 21. A Young Cowherds Melody

  Liu Sen

  5:01
 22. Blanket for Couples

  Lin Wenzeng

  5:50
 23. 石榴花開

  陳中申

  2:43
 24. letter

  Dai Ya

  6:54
 25. Jolly meeting

  Feng Zi-Cun, Tang Jun Qiao

  2:55
 26. Mountain Flowers Bloom Fiery Red

  Jiang Guoji

  5:17
 27. Pasture Patrol Soldier

  Zeng Yongqing

  3:23
 28. It Seems Like My Old Friends Returned

  Huang Jincheng

  3:26
 29. 塔塔爾舞曲

  Chu Shi Ji Zhi Hui Bei Jing Ai Le Min Le Tuan

  3:32
 30. 竹林深處

  鄭濟民

  5:29
 31. A Quarrel

  Liang Peiyin; Liu Liren

  4:24
 32. A Happy Festival

  Zhang Baoqing

  3:51
 33. Song Of a Hundred Birds

  Yin Mingshan

  6:14
 34. Spring Comes To Xiang River

  Ning Bao-Sheng

  4:39
 35. A Happy Marriage

  Zhao Renyu

  1:37
 36. Bangzi Tune

  Anonymous, Traditional, Feng Zicun

  3:02
 37. Striving for a Rich Harvest

  Zheng Zhenghua

  3:52
 38. Make Up Immortal

  Chen Chung-Sheng

  11:25
 39. Bird in the Shade

  Qiu-ming Dong, Shanghai Virtuosi

  3:20
 40. Autumn Moon On The Calm Lake: 3. Autumn Moon On The Calm Lake

  Guo-ji Jiang

  5:37
 41. Spring In The Parmirs

  Li Datong

  3:20
 42. Peddling Vegetables

  Yu Xunfa

  3:00
 43. A Song Of Joy

  Lu Chunling

  4:31
 44. Five Bangzi

  Zhan Yongming

  2:50
 45. Yangguan San Die (Trois Variations Sur La Passe Du Soleil) - Xun Et Ensemble

  Chen Zhong

  5:02
 46. Hurry On The Journey

  Wang Tiechui

  3:38
 47. Birds In The Shade

  Liu Guanyue

  3:01
 48. Melting Snow in The Chilly River

  Chen Tao

  5:25
 49. Leisure Chant

  Du Ciwen

  6:53
 50. Gong Yuan Chun Si

  Gao Ming

  2:53
 51. I Am A Soldier

  Yue Lun, Hu Jiexu

  2:22
 52. Wu Bang Zi

  Feng Zichun

  3:03
 53. 月下情歌

  陳中申

  3:30
 54. Scenes Of A Mountain Village

  Liu Sen

  5:06
 55. Vegetable vendor

  Anonymous, Tang Jun Qiao

  3:11
 56. Little Cowboy

  Jiang Guoji

  1:35
 57. 山村迎親人

  Chu Shi Ji Zhi Hui Bei Jing Ai Le Min Le Tuan

  4:52
 58. Three Five Seven

  Yu Xunfa

  4:37
 59. Plum Blossom Melody - Three Variations

  Lu Chunling

  4:38
 60. Wu Bang Zi

  Zhan Yongming

  2:51
 61. Xigong Ci (Poème Du Palais De L'Ouest) - Chine

  Chen Zhong

  3:55
 62. Story Along The Yellow River

  Wang Tiechui

  4:46
 63. Peace Dove

  Liu Guanyue

  3:01
 64. Su Wu Tending The Sheep

  Chen Tao

  5:30