PreviewE

The Sound of Cantonese Traditional·The Sounds of Spotify

  PreviewE
 1. Decree of the Sichuan General

  Hong Kong Chinese Orchestra

  4:07
 2. 打金枝

  甘國衛, 胡美儀

  16:58
 3. 鐵血丹心 (with 葉麗儀 & 葉振棠) - Live

  香港中樂團, Frances Yip, Johnny Ip

  3:03
 4. 新三笑姻緣 (廟遇求神)

  蓋鳴暉, 吳美英

  4:30
 5. Swallows Flying In Pairs

  Dong Jun

  2:17
 6. Adding Flowers to the Brocade

  Lin Jiheng

  5:34
 7. The Sound Of The Buddhist Monastery Bell

  Ka-ming Ngai, Cantonese Music Ensemble

  3:37
 8. Oriental 5028a

  Bai Ju Rong

  3:14
 9. Act I: Engagement Before Separation

  Enping Cantonese Opera Troupe

  18:05
 10. Butterflies Gathering Pollen

  Cai Ruihui

  4:27
 11. Spring Over The Fishing Port

  Cai Ruihui; Chen Weiming

  8:41
 12. Worshipping Buddha

  Chaoyang Flute Music Band

  9:48
 13. Two Lions Playing With A Ball

  Chaozhou Music Band

  4:28
 14. A Maidens Lament

  Chen Anhua

  2:51
 15. Thunder in the Dry Season

  Chen Baokun

  3:13
 16. Rising Higher Step by Step

  Gan Shangshi; Huang Jincheng; Zhang Yongping

  2:27
 17. Autumn Moon Lightened the Han-Palace

  Chen Tian-Shou, Li Tsan-Xiang, Zhang Zhu, Huang Guan-Qiang, Liu Guo-Guei

  5:56
 18. Thrush Jumping On Trellies

  Chen Weiming

  3:25
 19. Butterflies in Couple

  Dongfeng Hanchu Opera Troupe Orchestra

  4:29
 20. Yin yen yyat siu

  Fung Yik-tong, Wong Yuk-ping

  5:21
 21. The Moon Mirrored On A Cold Pool

  Gan Shangshi; South China Band Of Guangdong Music

  4:41
 22. Colorful Evening Clouds

  Guandong Music and Dance Troupe Folk Orchestra

  2:57
 23. Liu Lang Wen Ying

  Guangdong Folk Music Acrobatics Group

  3:12
 24. Rising Higher Step by Step

  Guangdong Music Academy Faculty Orchestra

  3:56
 25. Dragon Boats Racing For the Championship

  Guangdong Folk Orchestra

  3:11
 26. Dragon Boats Racing For The Championship

  Guangdong Music Troupe Orchestra

  3:40
 27. The Full Moon

  Guangdong Music Academy Orchestra

  3:12
 28. Weaving Rainbows of Miles and Miles Long

  Guangdong Song and Dance Troupe Folk Orchestra; He Wangbao

  5:57
 29. The Graceful and Unconventional

  Guo Linshu

  3:48
 30. Dragon Boat Racing

  Guo Ming Qing, Han Zhi Ming, Xiang Zuhua, Yan Laolie, Yu Qing Chu, Zhou De Ming, Liu Wei Kang

  5:07
 31. Waiting For Her Husband

  Hongxian Nv

  5:48
 32. Hong Kong: Pu Pu Chiao

  Hsiao Ming

  4:10
 33. The Girl Liuqing

  Hu Zhao

  4:17
 34. Meeting in the Milky Way

  Huang Dingshi, Wen Chuanying, Tang Kaixuan, Yu Qiwei, Wu Guozhong

  4:00
 35. Palindrome

  Huang Jinpei

  3:19
 36. Plum Blossom Melody

  Lam Fung, So Chun Bo, Wong Kuen, Tak Wai Cheng

  7:52
 37. Song of the Prison

  Lang Junyu

  9:15
 38. Chi yam ho chi

  Lei Tai-mui

  3:10
 39. Ngoh wai heng kong

  Leung Wai-tong

  3:05
 40. Galloping on Horseback

  Li Hao Ming

  3:16
 41. Pa wang shih chia (The warrior takes off his battle armour)

  Lui Pui-Yuen

  7:11
 42. Raindrops Pattering On Banana Leaves

  Luo Han Zhong

  5:04
 43. Spring Returns to the Garden

  Luo Jin

  2:36
 44. Lovely Night With Moon and Flowers

  Masters Of Cantonese Music

  4:29
 45. Forced to Rebel

  Luo Pinchao

  6:02
 46. Long kwai man

  Ng Pui-leng

  3:07
 47. Drifting Water and Sailing Clouds

  Qu Qing

  3:01
 48. Buying Wine with A Jade Pot

  Shantou Traditional Chinese Opera School Band

  6:32
 49. Riding the Wind And Waves

  Shen Wei

  3:43
 50. Man from the Devastated City

  So Chun Bo

  4:34
 51. Yue ko maan cheung

  Sung with hau kwoon and ben-cho

  6:01
 52. Festival of the Tong People

  Tak Wai Cheng, Hong Kong Virtuosi Folk Ensemble

  4:38
 53. A Bolt from the Blue

  Tang Kaixuan, Wen Chuanying, Wu Guozhong, Yu Qiwei, Huang Dingshi

  2:16
 54. I ku jèn (Thinking of an old friend)

  Tong Kin-Woon

  7:30
 55. China: Huan Lo Ts'ao Yuan

  Tsui Wah-Nam

  3:54
 56. Chiang ho shui (Widow mourning beside the murmuring river)

  Tsung Seung, Wong Kuen

  7:00
 57. A Bright Moon In Spring

  Wang Anming

  4:07
 58. Autumn Moon over the Palace

  Wen Chuanying, Huang Dingshi, Wu Guozhong, Yu Qiwei, Tang Kaixuan

  5:43
 59. Lo Yim shau T'ung Shing

  Wong Keng-chung

  4:10
 60. Ko tzu fei (Pigeons flying)

  Wong Kuen

  4:56
 61. Foh mong fan kung sap-sei nin

  Wong Yuk-ping, Moong King-sin

  5:18
 62. Ascending Tower And Descending Tower

  Wu Shunyi; Xu Zhenlie

  6:23
 63. Red Plums

  Yang Guangquan

  4:16
 64. Midnight Dream Longing For His Return Elopement

  Yang Xiangjia

  6:21
 65. Jade Chain

  Yao Chuanyang

  3:36
 66. Rolled up Curtain

  Yao Zhao

  3:10
 67. Shuangsheng hen (Cantonese music, South China)

  Yi Zizhong, Song Hong, Song Yuwen

  2:57
 68. The Singing of Orioles In Willows Waves

  Yu Qiwei

  5:47
 69. Noisy Birds

  Zhu Hai

  8:02
 70. 崖山哀

  广东汕头岭南弦诗社

  12:59
 71. Ambush From All Sides

  Hong Kong Chinese Orchestra

  0:44
 72. 倆忘煙水裡 (with 葉麗儀 & 葉振棠) - Live

  香港中樂團, Frances Yip, Johnny Ip

  3:29
 73. 公主刁蠻駙馬驕

  甘國衛, 胡美儀

  3:38
 74. 南唐李後主 (去國歸降)

  蓋鳴暉, 吳美英

  5:55
 75. Lot Linked to Pine and Cypress

  Dong Jun

  3:36
 76. Going For Stroll

  Lin Jiheng

  4:35
 77. Hungry Horse Shaking Its Bell

  Ka-ming Ngai, Cantonese Music Ensemble

  4:21
 78. Clipper 1016a

  Bai Ju Rong

  3:05
 79. Riding a Donkey Backward

  Cai Ruihui; Chen Weiming

  3:50
 80. To Win a Champion Flag in Dragon Boat Contest

  Chen Tian-Shou, Li Tsan-Xiang, Zhang Zhu, Huang Guan-Qiang, Liu Guo-Guei

  4:25
 81. Joining Marriage On the Field Bank

  Chen Weiming

  2:34
 82. Act II: Kicking Out the Daughter-in-Law On One Month Maturity of Her Baby

  Enping Cantonese Opera Troupe

  7:49
 83. Thunder in The Dry Season

  Gan Shangshi; Huang Jincheng; Zhang Yongping

  2:04
 84. Horses Trotting on Flower Strewn Ground

  Gan Shangshi; South China Band Of Guangdong Music

  2:59
 85. Mandarin Ducks Playing Among Lotuses

  Guandong Music and Dance Troupe Folk Orchestra

  3:58
 86. Yu Da Ba Jiao

  Guangdong Folk Music Acrobatics Group

  3:27
 87. Horseback Riding on the Outskirts In Spring

  Guangdong Music Academy Faculty Orchestra

  4:16
 88. Raindrops Pattering On Banana Leaves

  Guangdong Music Troupe Orchestra

  3:25
 89. Spring Comes Early to the Mountain Village

  Guangdong Song and Dance Troupe Folk Orchestra; He Wangbao

  4:57
 90. Playing the Xiao to Attract Phoenix

  Guo Linshu

  2:36
 91. Happiness

  Guo Ming Qing, Han Zhi Ming, Xiang Zuhua, Yan Laolie, Yu Qing Chu, Zhou De Ming, Liu Wei Kang

  0:55
 92. Intoxicated in the East Wind

  Hongxian Nv

  4:22
 93. Street Hawkers Song

  Hu Zhao

  3:18
 94. Fishermen's Songs

  Huang Dingshi, Wu Guozhong, Yu Qiwei, Wen Chuanying, Tang Kaixuan

  2:29
 95. Hantian Lei (Thunder in the Drought)

  Huang Jinpei

  1:59
 96. Wang Zhaojun

  Lam Fung

  4:40
 97. Shilin Worshipping at the Pagoda

  Lang Junyu

  24:58
 98. Riding the Wind And Waves

  Li Hao Ming

  2:32
 99. Adagio in Allegro

  Luo Jin

  3:02
 100. Meeting At the Tower

  Luo Pinchao

  7:38