PreviewE

The Sound of Botswana Traditional·The Sounds of Spotify

  PreviewE
 1. Sango

  Machesa Traditional Group

  5:09
 2. Khudu

  Culture Spears

  5:14
 3. Dumelang

  Shumba Ratshega Makhirikhiri

  4:28
 4. Ditjompi

  Mmurubele

  5:10
 5. Tinto

  Matsieng

  5:20
 6. Ke thutswe ke koloi

  Kganka

  6:25
 7. Ngwanaka

  Johnny Mokhali

  4:49
 8. Tonki Lorry Ya Motswana

  Ngwao Ya Tshona

  3:49
 9. Mmapula

  Lesley Bongo Productions

  4:55
 10. Magadigadi

  MmaAusi

  4:45
 11. Pula

  Dikakapa

  5:28
 12. Mokala

  Botoka Moroke

  5:16
 13. Mahipihipi

  Stampore

  3:19
 14. Motee

  Abraham Mudukanele and 18 Hurutshe Men

  2:50
 15. Motee

  Butlhe Motswa and 20 Women

  3:07
 16. Hololo We Bahurutshe Matebeyane

  Daniel Ramokgadi and Sei Lobega

  5:57
 17. Maboko A Kgosi J. Masibi II

  Goitshasiwang Moleele

  2:06
 18. Sebat

  Group of Hurutshe Men

  3:11
 19. Sananapo

  Itshepheng Masibi, 5 Men and 3 Women

  3:28
 20. Maboko A Kgosi

  J. Merementsi

  3:26
 21. Leboko II

  Joseph Modisi Moiloa

  2:58
 22. He Mmalo Kgaka

  Keelediwe Modise and Large Group of Men

  3:08
 23. Maboko A Ga Kgosi Gaseitsiwe

  Kwelagobe R. Bome

  2:03
 24. Leboko I

  Labims Keebine

  3:22
 25. Mmamathlwane

  Large Group of Hurutshe Women

  3:08
 26. He Ga Re A Nnwa Ke Nkana

  Large Group of Men Lead By Rautana Dinake

  3:54
 27. Tshabalala

  Large Group of Men and Women

  3:28
 28. He Mogoge Goga O Lere Thokolo

  Large Group of Women Lead by Boyalenyana Simmama

  2:02
 29. Bolelela Ramonongeng

  Mamideo Motlokwa and 22 Men

  2:50
 30. Dumedisa

  Mamidse Motlokwa and 22 Men

  2:39
 31. Pula

  Mohapa Tshetlereyane and 20 Women

  3:22
 32. Kea, Gae Kea Goseka

  Mokgele Mokgejane and Group of 24 Hurutshe Men

  3:26
 33. Eh, Dumedisa Moeng

  Mokgele Mokgejane and Group of Men and Women

  6:06
 34. Tsiroro

  Momitse Mutokwa and 18 Hurutshe Men

  2:47
 35. Kgongana Tshewa

  Momitse Mutokwa and 18 Men

  2:38
 36. Maboko tsa Mothootsile

  Mothootsile Leshoko

  5:17
 37. Maomosa Re Kaeleng

  Motsekhumo Tiro and Group of Elderly Men

  2:39
 38. Selepe Ga Se A Ja Mesu

  Ngwaketse Men

  3:09
 39. Magawalela

  Odirile Masumoloa and 14 Men

  2:42
 40. Tribal Songs of Batswana: "Yes! Yes! Oh! Oh!"

  Older women in the village of Gabane

  2:01
 41. Ditshene Tsa Mmuputsoane

  Rautana Dinake and Large Group of Men and Woman

  2:58
 42. Marola Bila 'Kile'

  Richard Majafe

  2:03
 43. He Rea Nyadiwa

  Sebati Dikgageng and Group of 35 Men

  6:28
 44. Mabalane Kgosi Ra Bokome

  Sebati Dikgageng and Group of Elderly Men

  2:54
 45. A Re Eng

  Serakalala Abotsen and Large Group of Middle-aged Men

  3:05
 46. Bolelela Ramonongeng

  Silas Kgaragoba

  3:07
 47. Mamoko, Mamoko, Matlabama Iye!

  Tietse Modisane and Group of about 30 Women

  3:35
 48. Tseque

  Qani

  4:40
 49. Pula

  Abraham Sidumedi and Group of 6 Men

  5:35
 50. Sangoma

  Bana bana bantogwa

  5:35
 51. Khakha Si Khudu

  Chief Bathoen II C.B.E and Large Group of Men

  3:01
 52. Mamarutla

  Dingalo and Group of Young Boys and Girls

  3:50
 53. Lekwa Retswang Reng Resentse

  Eight Kwena Men

  4:52
 54. Makwati O Tshola Nama

  Group of Kwena Boys

  2:32
 55. Losekw Lwa E Boka

  Group of Lete Men

  3:24
 56. Kalahari Bluegrass

  Kalahari Roses

  4:19
 57. Nkwe E Jele Rantshilane

  KebaakantseDikhudu and Group of 20 Men

  3:30
 58. Kgaka E Tswher We Ke Mutloane Mamonope

  Kgaka E Tswher We Ke Mutloane Mamonope

  3:02
 59. Kongwana Tshweu Wee

  Lenpe Mongae Group of About 24 Hurutshe Men

  4:05
 60. Pulana Yoo Rara Bule

  Meini Mokgosi and about 30 Women

  4:35
 61. A Ruri Le Boleletse Malome

  Mmaausi Le Kulenyane

  5:55
 62. Sananapo

  Mokgele Mokgejane

  3:52
 63. Tswana Dance

  Moremogolo Tswana Traditional Dancers

  2:29
 64. Lesang Nea Re A Baka

  Ntnebolang Molebatsi, 4 Men and 4 Women

  3:07
 65. Phatshwa Bolela

  Rantana Dinake and Large Group of Men

  3:25
 66. Sananapo

  Shumba Ratshega

  6:37
 67. My Home

  The Tswana Choir

  2:18
 68. Khonou E Ea Kga Thamo

  Tshekoeng Mokgosi and 4 Men and 4 Women

  2:18
 69. Kgatha Shoewanene

  Tshekoeng Mokgosi and 8 Women and 4 Men

  2:28
 70. He Ba Bua Kgethwa Ba Eme

  Twelve Kwena Men

  3:40
 71. Sekopa

  Machesa Traditional Group

  5:00
 72. Borikiriki

  Culture Spears

  4:58
 73. Joko

  Matsieng

  5:05
 74. Makhirikhiri

  Shumba Ratshega Makhirikhiri

  5:35
 75. Ke mmago ngwanaka

  Mmurubele

  5:07
 76. Lerato Ka Mogala

  Johnny Mokhali

  4:11
 77. Ke tshwara ke lesa

  Kganka

  6:34
 78. Bojalwa

  Ngwao Ya Tshona

  4:27
 79. Kulenyane

  Lesley Bongo Productions

  4:40
 80. Monna Oa Sokelwa

  MmaAusi

  5:00
 81. Tsala

  Dikakapa

  4:37
 82. A Nka Aja

  EBotoka Moroke

  4:19
 83. Ke go saenetse

  Stampore

  2:58
 84. Yelakomo Kigoala File

  Abraham Mudukanele and 18 Hurutshe Men

  2:51
 85. Stepps A Dokgomo Di Teng

  Mokgele Mokgejane and Group of 24 Hurutshe Men

  4:48
 86. Tribal Songs of Batswana: "We Come from the Forest"

  Older women in the village of Gabane

  2:03
 87. He Mmamoshage

  Rautana Dinake and Large Group of Men and Woman

  2:09
 88. Marila Bila Kile

  Richard Majafe

  2:09
 89. O Sempone Ke La Kana Ke Bothale

  Silas Kgaragoba

  2:12
 90. Eh! Pula Aene, E Le Mogogo

  Tietse Modisane and Group of about 30 Women

  5:16
 91. Na-khitshi

  Qani

  4:41
 92. Jeso morena

  Machesa Traditional Group

  5:26
 93. Nchadinyana

  Culture Spears

  5:11
 94. Ke feta ke bolela

  Matsieng

  5:08
 95. Sengwenegwene

  Shumba Ratshega Makhirikhiri

  5:30
 96. O tla ntelela

  Mmurubele

  5:02
 97. Ke tla go latela ko tirong

  Kganka

  4:25
 98. Ba Tlogeleng

  Johnny Mokhali

  6:23
 99. Letsema

  Ngwao Ya Tshona

  4:29
 100. Borikhirikhi

  Lesley Bongo Productions

  3:51