PreviewE

The Sound of Chinese Classical·The Sounds of Spotify

  PreviewE
 1. For the World

  Tan Dun, Itzhak Perlman, China Philharmonic Orchestra

  4:18
 2. Memory (Version for Violin)

  Yi Chen, Patrick Yim

  3:53
 3. Confluence

  Zhou Long, Hannah Porter Occena

  8:01
 4. A Thousand Mountains, A Million Streams: I. Mountains in Darkness and the Piercing Light

  Lei Liang, Boston Modern Orchestra Project, Gil Rose

  3:31
 5. Chen / Orch. Ducros: You and Me

  Qigang Chen, Gautier Capuçon, Jerome Ducros, Adrien Perruchon, Orchestre de chambre de Paris

  5:39
 6. Three Folk Songs(Arr. Kenneth Kwan & Xuefei Yang)

  Chou Wen-chung, Xuefei Yang

  3:42
 7. Starry Sky, Op. 56

  Xiaogang Ye, Noriko Ogawa, Royal Scottish National Orchestra Chorus, Royal Scottish National Orchestra, José Serebrier

  7:30
 8. Black Swan (after Brahms' 6 Piano Pieces, Op. 118: No. 2. Intermezzo in A Major)

  Bright Sheng, Seattle Symphony Orchestra, Gerard Schwarz

  6:52
 9. Autumn Moon on a Calm Lake

  Lü Wencheng, Lang Lang

  4:08
 10. When a Tiger Meets a Rosa Rugosa

  Du Yun, Hilary Hahn, Cory Smythe

  5:30
 11. Folk Songs for Orchestra: No. 4, The Girl from Da Ban City (Live)

  Ruo Huang, Shanghai Philharmonic Orchestra, Liang Zhang

  3:54
 12. 保卫黄河

  Xian Xinghai, 兰州交响乐团

  2:47
 13. Shanghai Reminiscences, Pt. I, My Childhood: Part I: My Childhood: I. Jing An Temple

  Gan-Ru Ge, Royal Scottish National Orchestra, Tsung Yeh

  4:35
 14. Her Latitude: II. —

  Wang Lu, Jennifer Koh

  2:55
 15. Days of Emancipation

  Jianer Zhu, Central Broadcasting Traditional Instruments Orchestra, Xiuwen Peng, China Broadcasting Chinese Orchestra

  2:40
 16. Diary III: No. 1. The Chant of Stones

  Xiaoyong Chen, Alexandra Sostmann

  2:28
 17. Solitude d’automne

  Bun-Ching Lam, Hilary Hahn, Cory Smythe

  4:12
 18. The Yellow River Piano Concerto: II. Ode to the Yellow River

  Wanghua Chu, Shucheng Shi, Zhuang Liu, Fei-sheng Xu, Li Hong Sheng, Chengzong Yin, Slovak Radio Symphony Orchestra, Adrian Leaper

  4:19
 19. Little Mermaid Suite: Straw Hat Dance

  Mingxin Du, Lang Lang

  2:07
 20. The Cowherd's Flute

  Luting He, Lang Lang

  2:47
 21. Songs of Pure Happiness: Fineries Like Cloud, Face with Petal Hues

  Guo Wen Jing, GUAN Zhijing, LI Hongtu, XIA Xiaotang, China NCPA Orchestra, China NCPA Chorus, 夏小汤, 中国国家大剧院管弦乐团

  6:22
 22. String Quartet No. 1, I. —

  Deqing Wen, Quatuor Du Temps

  5:09
 23. Liu Yang River

  Jianzhong Wang, YUNDI

  3:29
 24. The Song Without Words: III. Sonority of Drums

  Daqun Jia, Zhengdao Lu

  6:15
 25. Triode Variations (2019-20) for Ensemble: Triodes I

  Ming Tsao, Ensemble Musikfabrik, Emilio Pomárico

  9:06
 26. Fantasia on the Theme of Plum Blossom: I. Fantasia

  Shih-Hui Chen, Jennifer Bill, Yoshiko Kline

  7:05
 27. Dance of Spring

  Yiqiang Sun, Lang Lang

  5:14
 28. The Butterfly Lovers, Violin Concerto-I. Falling in Love

  Gang Chen, Zhanhao He, Xuefei Yang

  8:43
 29. Madrigal

  Sicong Ma, Hsiao-mei Ku, Ning Lu

  3:43
 30. Saibei Suite No. 2, Op. 21: Saibei Dance

  An-Lun Huang, Chicago Sinfonietta, Mei-Ann Chen

  4:08
 31. Painted Lights (2010): Movement I Magic Wand

  Kui Dong, Volti, Piedmont East Bay Children's Choir

  4:28
 32. Utmost Attack (Live)

  Chi-hin Leung, XL Tuba Quartet

  5:19
 33. Concealed Kisses: Xiao Xiao

  Gao Ping, Richard Steinbach

  5:28
 34. Quatuor à cordes No. 3: I. Agitato

  Hao-Fu Zhang, Quatuor Danel, Jean-Michel Charlier

  6:43
 35. Where Are You Going, Eva?

  Jason Kao Hwang, Zheng Zhou, Juan Carlos Rivas

  4:29
 36. Sad Melody at Yanshi City

  Jin Xiang, Various Artists

  4:43
 37. Mosquito

  Jing Jing Luo, Mary Kathleen Ernst

  5:25
 38. Away Alone Aloft

  Kai-Young Chan, Patrick Yim

  6:51
 39. Winter Tide

  Kawai Shiu, Richard Foster, Jameson Platte, Kim Felder, Katie Helms, Kenneth Saxon

  4:40
 40. Never-Ending Journey

  Leilei Tian, UmeDuo

  9:35
 41. Lanhuahua, the Beautiful Girl

  Lisan Wang, Roger Lord

  3:18
 42. A Sketch of the Rainy Harbour: I. Rain

  Ma Shui-Long, Evelyn Chang

  3:19
 43. Fancy

  Man-Ching "Donald" Yu, Ostap Shutko

  9:22
 44. Chinatown: I. Strangers

  Ming-Hsiu Yen, Liqun Li, Li Sun, Frank Cassara, Prism Quartet

  2:28
 45. Autumn Moon over the Calm Lake

  Peixun Chen, Sabrina Xiao He

  3:29
 46. Variations on G

  Rui Shi Zhuo, Calvin Dyck

  8:02
 47. Xinjiang Dance No. 2 (version for piano)

  Shande Ding, Joel Schoenhals

  5:17
 48. Nine Actors

  Stephen Yip, Singapore Chinese Orchestra, Tsung Yeh

  9:18
 49. Parting At Yangguan

  Xiaogu Zhu, Shanghai Virtuosi

  5:03
 50. Piano Concerto, Op. 56: I. Allegro minaccioso

  Xilin Wang, Sa Chen, Taipei Chinese Orchestra, Yiu-kwong Chung

  8:41
 51. In nomine (2001) for flute, caves, violin, viola and Violoncello

  Xu Shuya, Ensemble Recherche

  3:58
 52. Farewell at Yangguan Pass

  Yinghai Li, Roger Lord

  4:49
 53. Concerto for Percussion and Chinese Orchestra: I. The Moon's Lament

  Yiu-kwong Chung, Evelyn Glennie, Taipei Chinese Orchestra, En Shao

  9:45
 54. Wang / Arr Chu, Wangha: Sunflower

  Yu Shi Wang, George Li

  2:21
 55. Wondering along the Journey: II. Andante

  Yuanlin Chen, Melody Of China

  6:39
 56. Turpan Tango

  Zhen Chen, Jiaju Shen, Feifei Yang

  3:29
 57. Double Concerto for Violin, Piano, and String Orchestra with Percussion: II. Misterioso

  Tan Dun, Daniel Hope, Alexey Botvinov, New Century Chamber Orchestra

  6:37
 58. Romance of Hsiao and Ch'in

  Yi Chen, Patrick Yim, Kiu Tung Poon

  3:55
 59. Zhou Long : Words of the Sun

  Zhou Long, Chanticleer

  4:45
 60. Hearing Landscapes: I. High Mountain

  Lei Liang

  7:47
 61. Yü Ko

  Chou Wen-chung, Group for Contemporary Music, Harvey Sollberger

  5:04
 62. The Joy of Suffering: VI. The Beauty of Suffering

  Qigang Chen, Maxim Vengerov, Shanghai Symphony Orchestra, Long Yu

  4:42
 63. Sichuan Image, Op. 70: No. 22, A Morning Sun Over Qiang Village

  Xiaogang Ye, Yue Li, Royal Scottish National Orchestra, José Serebrier

  2:31
 64. 7 Tunes Heard in China: No. 7, Tebetan Dance

  Bright Sheng, Yo-Yo Ma

  3:25
 65. Procession

  Du Yun, Royce Vavrek

  2:02
 66. A Dust In Time: Chron - ascending

  Ruo Huang, Del Sol Quartet

  6:28
 67. Concerto for Piano & Orchestra "The Yellow River": 2. Ode to the Yellow River

  Xian Xinghai, Lang Lang, China Philharmonic Orchestra, Long Yu, Chen Shasha, Wu Yuxia

  3:43
 68. Gu yue: II. Qin

  Gan-Ru Ge, Margaret Leng Tan

  2:56
 69. Autumn Moon On A Calm Lake (Pinghu Qiuyue)

  Lü Wencheng, Ji Liu

  4:12
 70. An Atlas of Time: I. Internationale (1989 Edition)

  Wang Lu, Boston Modern Orchestra Project, Gil Rose

  2:56
 71. Sketches in the Mountains of Guizhou: Movement 1 - A Festive Match of Lusheng

  Jianer Zhu, Shanghai Philharmonic Orchestra, Peng Cao

  6:18
 72. Diary III: No. 2. Wind, Water and Shadow

  Xiaoyong Chen, Alexandra Sostmann

  2:57
 73. 3 Songs from Shide (version for shakuhachi and konghou)

  Bun-Ching Lam, Ralph Samuelson, Tomoko Sugawara

  6:25
 74. The Yellow River Piano Concerto: I. Prelude. The Song of the Yellow River Boatmen

  Wanghua Chu, Shucheng Shi, Li Hong Sheng, Zhuang Liu, Fei-sheng Xu, Chengzong Yin, Slovak Radio Symphony Orchestra, Adrian Leaper

  3:32
 75. Ballett-Suite "The Mermaid" (Excerpts Arr. W. Zuqiang): III. Dance of the Waterweeds

  Mingxin Du, Lydia Maria Bader

  3:23
 76. Song of Four Seasons

  Luting He, Yi Sun, Shanghai Philharmonic Orchestra, Yong-ji Wang

  5:33
 77. Your Body Is Covered in Scars, Journeys II

  Guo Wen Jing, China NCPA Orchestra, China NCPA Chorus, CHEN Lin, RUAN Yuqun, 陈琳, 中国国家大剧院管弦乐团

  6:14
 78. String Quartet No. 1, III. —

  Deqing Wen, Quatuor Du Temps

  4:36
 79. Liu Yang River (arr. Wang Jianzhong for piano)

  Jianzhong Wang, Bi-guang Tang, Joel Schoenhals

  4:39
 80. Landscape of Cloud: I. Floating Cloud

  Daqun Jia, Polaris String Quartet

  4:29
 81. Plus Minus (2012/13): Plus Minus - Page I.

  Ming Tsao, Ensemble Ascolta, Johannes Kalitzke

  5:53
 82. Returning Souls - Four Short Pieces on Three Formosan Amis Legends: Legend I - The Great Flood, the Descending Shaman

  Shih-Hui Chen, Cho-Liang Lin

  2:26
 83. Dancing Grains

  Yiqiang Sun, Joel Schoenhals

  2:32
 84. The Butterfly Lovers Violin Concerto (conclusion)

  Gang Chen, Zhanhao He, Takako Nishizaki, New Zealand Symphony Orchestra, James Judd

  6:17
 85. Dragon Lantern Dance

  Sicong Ma, Hsiao-mei Ku, Ning Lu

  3:36
 86. 2 Preludes, Op. 5: No. 1 in C Major

  An-Lun Huang, Xing Rong

  3:34
 87. California Shoreline (2017)

  Kui Dong, Juliet Petrus, Deirdre Brenner, Koehne Quartett, Raphael Schlüsselberg

  4:03
 88. Nostalgia

  Gao Ping, Frederic Chiu

  4:02
 89. Quatuor à cordes No. 2: I. Agitato doloroso

  Hao-Fu Zhang, Quatuor Danel, Jean-Michel Charlier

  4:46
 90. Break

  Jason Kao Hwang, Sandia Ang, Juan Carlos Rivas

  6:37
 91. An Unending Sorrow (Excerpts): The Dream Scene

  Jing Jing Luo, Duo Sureño

  3:22
 92. Seek, Seek

  Kai-Young Chan, Filharmonie Brno, Mikel Toms, Silas Brown

  8:35
 93. The Eternal Vow

  Tan Dun, Yo-Yo Ma, Chen Xie Yang, Shanghai Symphony Orchestra, Shanghai National Orchestra

  2:57
 94. Jing Marimba

  Yi Chen, Gordon Stout

  4:07
 95. 8 Chinese Folk Songs: No. 1. Lan Hua Hua

  Zhou Long, Shanghai Quartet

  2:54
 96. Hearing Landscapes: III. Water and Mist

  Lei Liang

  8:47
 97. Landscapes

  Chou Wen-chung, Group for Contemporary Music, Thor Johnson, Peninsula Festival Orchestra

  8:09
 98. The Joy of Suffering: I. Despair

  Qigang Chen, Maxim Vengerov, Shanghai Symphony Orchestra, Long Yu

  2:17
 99. 7 Episodes for Lin'an, Op. 63: No. 1, Cherish the Memory of Jiangnan

  Xiaogang Ye, Yijie Shi, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Franck Ollu

  3:27
 100. 7 Tunes Heard in China: No. 3, Little Cabbage

  Bright Sheng, Yo-Yo Ma

  2:00