PreviewE

OODA-Loop - Fra Usikkerhet Til Muligheter·JARLISPEAKS

  PreviewE
 1. OODA-LOOP: Beslutningsverktøy mot Myndighetsmisbruk

  Rule of Law AS - Legalitetskonsulenten!

  34:41
 2. Hvordan benytte OODA-Loop mpt Statens offentlige virksomheter

  Rule of Law AS - Legalitetskonsulenten!

  8:55
 3. Første Trinn i OODA-Loop. Å Observere

  Rule of Law AS - Legalitetskonsulenten!

  3:18
 4. Andre trinnet i OODA-Loop: Å sammenfatte data

  Rule of Law AS - Legalitetskonsulenten!

  4:07
 5. Tredje Trinn i ODDA-Loop: Å bestemme hvilken av den sammenfattede informasjonen som skal benyttes.

  Rule of Law AS - Legalitetskonsulenten!

  1:27
 6. Fjerde og siste trinnet i OODA-Loop: Å handle basert på de kriteriene du har besluttet å bruke.

  Rule of Law AS - Legalitetskonsulenten!

  1:37
 7. Fordeler ved bruk av OODA-Loop i offentlig saksgang.

  Rule of Law AS - Legalitetskonsulenten!

  1:49
 8. Ulemper ved OODA-Loop mot saker ved forvaltningen.

  Rule of Law AS - Legalitetskonsulenten!

  4:26
 9. Oppsummering av "Hvordan benytte OODA-Loop i saker mot Staten.

  Rule of Law AS - Legalitetskonsulenten!

  3:04
 10. Systemsammenbrudd ved Domstolen? Jarl-Gunnar Lier - titusenvis av ulovlige umyndiggjøringer forties!

  Podcasten uten navn

  2:18:28