PreviewE

Sole Voyage·Maria Manousaki

  PreviewE
 1. Anoyianos

  Maria Manousaki, Petros Klampanis, Shai Maestro, Ziv Ravitz

  8:56
 2. Adartis

  Maria Manousaki, Petros Klampanis, Shai Maestro, Tamer Pinarbaşi, Ziv Ravitz

  6:33
 3. Sole Voyage

  Maria Manousaki, Carrie Frey, Colin Stokes, Mavrothi Kontanis, Petros Klampanis, Sarah Whitney, Shai Maestro, Ziv Ravitz

  6:11
 4. Kokini Valitsa

  Maria Manousaki, Petros Klampanis, Shai Maestro, Tamer Pinarbaşi

  3:47
 5. Apoheretismos

  Maria Manousaki, John Hadfield, Petros Klampanis, Shai Maestro

  4:56
 6. Ateles

  Maria Manousaki, Carrie Frey, Colin Stokes, John Hadfield, Mavrothi Kontanis, Petros Klampanis, Sarah Whitney, Shai Maestro

  6:50
 7. Sousta

  Maria Manousaki, Carrie Frey, Colin Stokes, Ilias Zoutsos, John Hadfield, Petros Klampanis, Sarah Whitney, Shai Maestro

  5:22