PreviewE

Om sommaren sköna·Traditional

  PreviewE
 1. Uti vår hage

  Hugo Alfvén, Ann-Christine Biel, Per-Arne Wahlgren, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  2:29
 2. Och jungfrun hon går i ringen

  Hugo Alfvén, Traditional, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:13
 3. Jag vet en dajlig rosa (arr. C. Paulsson)

  Traditional, Carl Paulsson, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  2:30
 4. Om Sommaren Sköna

  Hugo Alfvén, Traditional, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:55
 5. Som stjärnan uppå himmelen så klar

  Hugo Alfvén, Traditional, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:42
 6. Tjuv och tjuv, det skall du heta (arr. H. Alfven)

  Hugo Alfvén, Traditional, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:33
 7. Kristallen den fina

  David Wikander, Traditional, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:38
 8. Vi ska' ställa till en roliger dans

  Hugo Alfvén, Traditional, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:03
 9. Hej dunkom! (arr. J. Hult)

  Traditional, John Hult, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:22
 10. Värmlandsvisan

  Traditional, Leif Osterlund, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:25
 11. Vem kan segla förutan vind?

  Traditional, Leif Osterlund, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:53
 12. Till Österland

  Traditional, Leif Osterlund, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  2:38
 13. Hurra, här komma de gossar

  Gunnar Hahn, Traditional, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  2:05
 14. Jag går i tusen tankar

  Gunnar Hahn, Traditional, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  2:17
 15. Små fåglarna i skogen

  Gunnar Hahn, Traditional, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  0:56
 16. Jag vill väl hos dig gästa

  Gunnar Hahn, Traditional, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:33
 17. Limu, limu, lima

  Hugo Alfvén, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:25
 18. Alunda-visan (arr. C. Paulsson)

  Traditional, Carl Paulsson, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:20
 19. Där växte upp en lilja

  Anders Bond, Traditional, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:13
 20. Det gingo två flickor i rosende lund

  Moses Pergament, Traditional, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  3:05
 21. Linden (arr. H. Alfven)

  Hugo Alfvén, Traditional, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  2:22
 22. Glädjens blomster

  Hugo Alfvén, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:17
 23. Vindarna sucka uti skogarna (arr. C. Paulsson)

  Traditional, Carl Paulsson, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  2:48
 24. Oxbergsmarschen (Oxberg March)

  Hugo Alfvén, Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

  1:34