PreviewE

L.H.O.N.·Illya Kuryaki & The Valderramas

  PreviewE
 1. Aleluya

  Illya Kuryaki & The Valderramas

  4:29
 2. Gallo Negro

  Illya Kuryaki & The Valderramas

  3:53
 3. Hombre Libre

  Illya Kuryaki & The Valderramas

  3:42
 4. Sigue

  Illya Kuryaki & The Valderramas

  4:04
 5. Ey Dios (feat. Natalia Lafourcade)

  Illya Kuryaki & The Valderramas, Natalia Lafourcade

  4:13
 6. Los Angeles

  Illya Kuryaki & The Valderramas

  4:10
 7. Estrella Fugaz (feat. Miguel)

  Illya Kuryaki & The Valderramas, Miguel

  3:44
 8. Ritmo Mezcal

  Illya Kuryaki & The Valderramas

  3:57
 9. África

  Illya Kuryaki & The Valderramas

  3:30
 10. Espantapájaros

  Illya Kuryaki & The Valderramas

  4:34
 11. Diciembre

  Illya Kuryaki & The Valderramas

  5:33
 12. El Árbol Bajo el Agua

  Illya Kuryaki & The Valderramas

  2:35
 13. Mi Futuro

  Illya Kuryaki & The Valderramas

  3:41