PreviewE

Mikis Theodorakis Sings His Songs·Mikis Theodorakis

  PreviewE
 1. Strefi

  Mikis Theodorakis

  3:09
 2. Magic Night

  Mikis Theodorakis

  4:23
 3. The Bread is on the Table

  Mikis Theodorakis

  3:24
 4. The Bear

  Mikis Theodorakis

  3:30
 5. Lament

  Mikis Theodorakis

  3:26
 6. I Open the Door at Night

  Mikis Theodorakis

  3:27
 7. The Fares

  Mikis Theodorakis

  3:32
 8. The Pendulum

  Mikis Theodorakis

  2:41
 9. It Dawns

  Mikis Theodorakis

  4:49
 10. Silver Cigarette Case

  Mikis Theodorakis

  2:44
 11. It Snows

  Mikis Theodorakis

  5:51
 12. My Sheets Are In Tears

  Mikis Theodorakis

  4:15