PreviewE

Kalevala Fantasy·Heikki Sarmanto

  PreviewE
 1. Sarmanto: Dance of Temptations

  Heikki Sarmanto, UMO Jazz Orchestra

  4:51
 2. Sarmanto: The Fairest One of All

  Heikki Sarmanto, UMO Jazz Orchestra

  5:43
 3. Sarmanto: The Promise Broken

  Heikki Sarmanto, UMO Jazz Orchestra

  5:27
 4. Sarmanto: Leaving for War

  Heikki Sarmanto, UMO Jazz Orchestra

  3:55
 5. Sarmanto: In the Northland

  Heikki Sarmanto, UMO Jazz Orchestra

  3:39
 6. Sarmanto: The Three Tasks

  Heikki Sarmanto, UMO Jazz Orchestra

  3:20
 7. Sarmanto: Maiden of the River

  Heikki Sarmanto, UMO Jazz Orchestra

  7:22
 8. Sarmanto: The Death of Lemminkäinen

  Heikki Sarmanto, UMO Jazz Orchestra

  3:46
 9. Sarmanto: Mother Searching

  Heikki Sarmanto, UMO Jazz Orchestra

  5:07
 10. Sarmanto: Goddess of Light

  Heikki Sarmanto, UMO Jazz Orchestra

  1:53
 11. Sarmanto: Return to Life

  Heikki Sarmanto, UMO Jazz Orchestra

  3:54