PreviewE

Ludność i osadnictwo·Michał Barański

  PreviewE
 1. Zmiany liczby ludności na świecie (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  9:29
 2. Rozwój demograficzny (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  18:22
 3. Rozmieszczenie ludności na świecie (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  13:01
 4. Rodzaje migracji oraz ich główne kierunki (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  14:48
 5. Przyczyny i skutki migracji (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  16:35
 6. Struktura językowa ludności świata (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  7:49
 7. Struktura wykształcenia ludności świata (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  7:17
 8. Zróżnicowanie rasowe i etniczne ludności świata (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  10:46
 9. Zróżnicowanie religijne ludności świata (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  10:40
 10. Wpływ religii na gospodarkę i społeczeństwo (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  9:00
 11. Kręgi kulturowe (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  17:43
 12. Przestrzeń i jej kulturowe postrzeganie przez człowieka (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  7:06
 13. Rozwój sieci osadniczej na świecie (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  7:46
 14. Urbanizacja (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  18:13
 15. Miasta i ich funkcje (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  9:59
 16. Typy fizjonomiczne miast (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  6:20
 17. Rodzaje zespołów miejskich (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  7:52
 18. Rozwój obszarów wiejskich (klasa 2 LO)

  GeoEdukacja

  9:34