PreviewE

Only Guitar fans·Juan Coronado

  PreviewE
 1. For Love

  Juan Coronado

  3:24
 2. Republica II

  Juan Coronado

  4:21
 3. Better Than Fiction

  Juan Coronado

  4:20
 4. With You

  Juan Coronado

  4:22
 5. Furia

  Juan Coronado

  4:37
 6. Latina

  Juan Coronado

  4:22
 7. Ego

  Juan Coronado

  5:01
 8. Castañuelas

  Juan Coronado

  5:52
 9. And You Were Here

  Juan Coronado

  4:12
 10. 290

  Juan Coronado

  5:05
 11. Fish Thank

  Juan Coronado

  3:15
 12. Sexy Thing

  Juan Coronado

  3:44
 13. Welcome

  Juan Coronado

  2:53
 14. I Miss You

  Juan Coronado

  5:20
 15. Ethereal

  Juan Coronado

  4:30
 16. Solitario

  Juan Coronado

  2:15
 17. Renewal

  Juan Coronado

  3:06
 18. Dreaming Butterflies

  Juan Coronado

  4:21
 19. Primal Call

  Juan Coronado

  3:04
 20. Flower Flight

  Juan Coronado

  6:17
 21. The 8th Floor

  Juan Coronado

  4:38
 22. You And I

  Juan Coronado

  3:46
 23. Animal

  Juan Coronado

  3:51
 24. Al Sur

  Juan Coronado

  3:53
 25. The Clique

  Juan Coronado

  2:53
 26. Republica

  Juan Coronado

  3:13
 27. Stripped

  Juan Coronado

  3:23
 28. Hammer The Steel

  Juan Coronado

  0:40
 29. Think About You

  Juan Coronado

  4:16
 30. Snow Cone 3 Music

  Juan Coronado

  3:15
 31. Cream 8 Me

  Juan Coronado

  3:31
 32. Purple Pure Pull

  Juan Coronado

  4:12
 33. Venomous

  Juan Coronado

  4:01
 34. The Extreme Years

  Juan Coronado

  3:25
 35. P.A.N.D.E.M.I.C.O

  Juan Coronado

  3:39
 36. Aye Wanna Bee U

  Juan Coronado

  4:30
 37. 4 Bidden 4 You

  Juan Coronado

  3:14
 38. Bendicion

  Juan Coronado

  3:48
 39. Americadaver

  Juan Coronado

  4:34
 40. Radioacktiva

  Juan Coronado

  2:16