PreviewE

GOM - Ríša stredu·Marco Oros

  PreviewE
 1. Song of Fishermen On a Home-Bound Boat During Sunset

  Liu Fang

  3:55
 2. Dragon Dance

  Hanshin Chinese Folk and Dance Ensemble

  5:49
 3. Man Long Hu Dou (The Dragon and the Tiger Are Facing Each Other - Le Dragon Et Le Tigre s'Affrontent).

  Guo Gan, Lingling Yu

  3:14
 4. Beautiful Flowers And Full Moon

  China Broadcast National Orchestra

  2:15
 5. 喜洋洋

  Xiao-Peng Jiang, The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

  3:33
 6. Tea-Picking Festival

  Heart Of The Dragon Ensemble

  4:08
 7. 京調

  Xiao-Peng Jiang, The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

  3:12
 8. 香山射鼓 - 古筝独奏

  华夏乐团

  5:03
 9. Flowing Water (Liu Shui)

  Guan Pinghu

  7:28
 10. Xi xiang fen

  Li He, Chen Dacan Chinese Ensemble

  3:47
 11. Jasmine Tea Solo

  Abaji, Claude Sacre

  2:31
 12. A Fishing Girls Song

  Xiang Sihua

  7:07
 13. Spring At The Snowy Mountain (Xue Shan Chun Xiao)

  Zhou Taotao

  4:48
 14. Purple Bamboo Melody

  China Broadcast National Orchestra

  3:42
 15. Horse Race

  Shanghai Folk Orchestra

  1:36
 16. The Maidens of the Tea Mountain

  Chinese Bamboo Flute Orchestra

  3:33
 17. A Song on the Frontier Fortress

  Liu Dehai

  7:18
 18. Song of Han Jiang (汉江韵)

  Haiqiong Deng

  5:38
 19. Change Into Butterfly

  Jiang Cairu

  9:52
 20. The Happy Irrigation Ditch

  Xiang Sihua

  5:09
 21. Huan le ge

  Li He, Chen Dacan Chinese Ensemble

  6:44
 22. River Of Sorrow

  Min Huifen

  6:51
 23. Liu Yang River

  Ying Xiao

  3:15
 24. Herdsmens New Song

  Jian Guangyi

  4:51
 25. White Snow In Early Spring

  Ancient Chinese composer, Chinese Pipa Musician

  2:57
 26. Liang Xiao

  Heart Of The Dragon Ensemble

  4:57
 27. A Song of Joy (Huan Le Ge)

  Wang Yong

  5:23
 28. Autumn Reflections

  Wang Changyuan

  3:44
 29. 赛龙夺锦

  华夏乐团

  3:51
 30. Purple Bamboo Melody: Zi Zhu diao (Purple Bamboo Melody)

  Traditional, Dacan Chen

  2:16
 31. Tea Harvest

  Lei Qiang

  2:20
 32. Jasmine Flower

  Lei Qiang

  1:50
 33. High Moon

  China Broadcast Folk Orchestra

  7:34
 34. Fishing Song in Poyang Lake

  Chong Du, Shanghai Conservatory Chinese Orchestra

  4:52
 35. 春节序曲 (Spring Festival)

  邓海琼 (Haiqiong Deng), 尹群 (Qun Yin), 崔静怡 (Jingyi Cui)

  4:07
 36. Autumn Reflections

  Fan Shang'e

  4:49
 37. Boys Herding Cattle

  Lu Chunling

  4:29
 38. Deep Night

  Cao Jianguo

  4:14
 39. The Golden Sun Over Beijing

  Jiang Cairu

  5:01
 40. The Four Seasons

  Lei Qiang

  1:54
 41. Joyful Songs On The Wujiang River

  Zhan Yongming

  4:35
 42. Han gong qiu yue (Autumn Moon at the Han Palace)

  Dacan Chen

  4:19
 43. Horse Bells Ringing at Night

  Cao Zheng

  2:39
 44. 草原牧歌 (The Song of Grass Land)

  邓海琼 (Haiqiong Deng), 尹群 (Qun Yin), 崔静怡 (Jingyi Cui)

  4:55
 45. High Mountain And Flowing Water

  Liu Fang

  5:58
 46. New Year is Coming

  Heart Of The Dragon Ensemble

  3:45
 47. Chun dou xiang jiang

  Li He, Chen Dacan Chinese Ensemble

  6:10
 48. Celebration

  Heart Of The Dragon Ensemble

  4:33
 49. Celebrating The Lantern Festival

  Shanghai Folk Orchestra

  4:45
 50. Dragon Chanting in The Vast Sea

  Cao Jianguo

  7:01
 51. Moon Reflection In Er Quan

  China Broadcast National Orchestra

  6:02
 52. Laying An Ambush On All Sides

  Lin Shicheng

  12:11
 53. Song Of A Warm Southerly Breeze

  Zhang Weiliang

  5:34
 54. Chinese Parasol In The Moonlight

  Zhang Weiliang

  4:40
 55. Moon Reflection In Erquan

  Wang Guotong

  6:26
 56. Farewell

  Wang Yiqin

  2:12
 57. General's Order

  Ying Xiao

  4:04
 58. Wu xing

  Chinese Traditional

  2:26
 59. Dance Of The Yi People

  Yu Cheng

  7:52
 60. Journey to Suzhou

  Xian-wei Jiang, Chinese Orchestra of Shanghai Music Conservatory

  4:33
 61. Little Boat (arr. Jiang Li)

  Heart Of The Dragon Ensemble

  5:01
 62. Dragon Boat Competition

  北京中央音樂學院民樂團

  3:58
 63. New Song of the Water Town

  Chong Du, Shanghai Conservatory Chinese Orchestra

  5:27
 64. Delivering Public Grain Happily

  Min Huifen

  3:48
 65. Tianshanzhi qun (Spring In The Tian Mountains)

  Tang Liangxing

  3:53
 66. Water Flowing from High Mountain

  Yu Cheng

  3:22
 67. Love For the Loess (Huang Tu Qing)

  Zhou Dongchao

  5:22
 68. Dance Of The Yi People

  Liu Dehai

  6:40
 69. Waters and Mountains

  Ying Xiao

  6:55